• Huize P.R. Derks, Dokter Larijweg 72, 7961NN Ruinerwold
  • 06-28661002 óf 06-27359551
8 Appartmenten 4 Badkamers

Voor hulpbehoevenden

Huize P.R. Derks is er voor iedereen die zorg nodig heeft. Zoals mensen met een intensieve zorgbehoefte bijvoorbeeld bij spierziekten, na een CVA (beroerte), mensen die dementerend zijn, of na een grote operatie, bij ernstig nierfalen of zware diabetes, COPD (longziektes). Maar ook voor mensen in hun allerlaatste (terminale) levensfase.

Palliatieve zorg in eigen omgeving is vaak ontzettend zwaar voor de naasten, mantelzorgers. Huize P.R. Derks kan die zorg tijdelijk (respijtzorg) overnemen, bijvoorbeeld tijdens vakanties. Permanente opname in Huize P.R. Derks betekend een enorme verlichting voor de mantelzorgers. Zij hebben dan de ruimte om de emotionele persoonlijke band met hun naaste te versterken zonder last van de vermoeiende zorgtaken.

Alledaagse verzorging en (specialistische) verpleging, steeds gericht op de revitalisering van de gast voor zover mogelijk.